Adresa
vaše
forme!

Poluindividualni časovi plivanja za decu

Poluindividulani časovi plivanja podrazumevaju treninge u manjim grupama, do 8 polaznika, sa jednim instruktorom. Grupu čine deca istog ili sličnog nivoa znanja i godina. Na ovaj način uspešno postižemo homogenost grupe pa samim tim i bolji i brzi napredak.

Ovi treninzi nisu namenjeni neplivačima već deci koja spadaju u kategoriju poluplivača ili slabijih plivača.