Adresa
vaše
forme!

Cenovnik

Individualni časovi

 
Individualni časovi plivanja za decu

Cena 

Za jedno dete 8 termina

  18.000

Za dvoje dece 8 termina

  27.000 

Individualni časovi plivanja za odrasle

 

 

Za odraslu osobu 10 termina

 

  18.000 

 

Za dve odrasle osobe 10 termina

 

  27.000 

 
 

Škola plivanja za decu - grupni treninzi

 
Škola plivanja za decu

Cena 

Clanstvo na mesecnom nivou za jedno dete

  6.500 

Clanstvo na mesecnom nivou za dvoje dece

  11.700 

Clanstvo na mesecnom nivou za troje dece

  14.950 

 
 

Porodični paketi - deca i roditelji 

 

Porodični paketi

Cena 

Pojedinačno- jedan roditelj i jedno dete

 

Individualni treninzi fitnes 8 treninga + školica plivanja 8 treninga

  17.500 

Individualni treninzi fitnes 8 + individualni treninzi bazen

  27.500 

XB 8 individualnih treninga i + školica plivanja 8 treninga

  16.000 

XB 8 individualnih treninga + individualni treninzi bazen

  26.000 

Dvoje dece i jedan roditelj

 

Individualni treninzi fitnes 8 + školica plivanja 8 treninga

  22.000 

Individualni treninzi fitnes 8 + individualni treninzi bazen 

  35.000 

XB 8 individualnih treninga +školica plivanja 8 treninga

  20.500 

XB 8 individualnih treninga + individualni treninzi 

  33.500 

Dva roditelja i jedno dete 

 

Individualni treninzi fitnes 8 + školica plivanja 8 treninga

  23.500 

Individualni treninzi fitnes 8 + individualni treninzi bazen 

  33.000 

XB 8 individualnih treninga +školica plivanja 8 treninga

  21.500 

XB 8 individualnih treninga + individualni treninzi  

  31.500