Adresa
vaše
forme!

Cenovnik

 •  

  Škola plivanja / grupni termini

  1 dete

  8 grupnih termina škole plivanja
  4.400

  2 deteta iz porodice

  8 grupnih termina škole plivanja
  7.200

  3 deteta iz porodice

  8 grupnih termina škole plivanja
  9.200

  Škola plivanja / individualni treninzi / deca

  1 dete

  8 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  14.000

  2 deteta

  8 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  18.000

  1 dete

  4 individualna treninga plivanja, sa instruktorom
  7.200

  2 deteta

  4 individualna treninga plivanja, sa instruktorom
  10.800

  Škola plivanja / individualni treninzi / odrasli

  1 osoba

  10 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  14.000

  2 osobe

  10 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  18.000

  1 osoba

  5 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  7.800

  2 osobe

  5 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  11.700

 •  

  Osnovno članstvo

  Jedna osoba

  12 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  60 min
  14.000

  U paru

  12 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  60 min
  21.000

  Porodični GOLD paket

  1 roditelj
  1 dete

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  45 min
  22.000

  2 roditelja
  1 dete

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  45 min
  27.000

  1 roditelj
  2 deteta

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  45 min
  27.500

  2 roditelja
  2 deteta

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 individualnih treninga plivanja, sa instruktorom
  45 min
  31.000

  Porodični SILVER paket

  1 roditelj
  1 dete

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 grupnih termina u školi plivanja
  45 min
  15.000

  2 roditelja
  1 dete

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 grupnih termina u školi plivanja
  45 min
  19.000

  1 roditelj
  2 deteta

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 grupnih termina u školi plivanja
  45 min
  16.000

  2 roditelja
  2 deteta

  8 individualnih treninga, sa personalnim trenerom
  8 grupnih termina u školi plivanja
  45 min
  20.000

 

Iznos u RSD, bruto iznos.
Sva članstva su na mesečnom nivou / 30 dana.