Adresa
vaše
forme!

Individualni časovi plivanja za odrasle

Istina je da veliki broj osoba u Srbiji ne zna da pliva. Procena je da je to broj koji čini 60% populacije starije od 18 godina. Razlozi mogu biti veoma različiti: u mladosti se nije obratila pažnja I potreba za ovim učenjem, nije bilo tehničkih mogućnosti, nije bilo vremena do na žalost onih situacija kada je neko imao loše iskustvo prilikom učenja plivanja, Što su ljudi stariji, životne obaveze ih odvlače na druge puteve I sa ovim neznanjem, koje može da bude neprijatno,  susrećemo se uglavnom tokom letnjih meseci  tokom organizacije letovanja sa prijateljima ili rodbinom. Ne shavatamo da je savladavanje I učenje plivanja deo opšte kulture I pre svega briga o ličnoj I porodicnoj bezbednosti.

Metodologija rada sa odraslima u školi plivanja Swimgym realizuje se kroz individulani rad sa instruktorom koji je sve vreme u vodi pored polaznika čime se stiče sigurnost i bolja produktivnost usvajanja znanja. Tehničke karakteristike bazena u potpunosti podržavaju metodologiju rada sa odraslim neplivačima a činjenica da ste tokom svog treninga sami na bazenu ili maksimalno da je u drugoj stazi još jedan polaznik , obezbeđuje privatnosti I sigurnost polaznika.

Individualni časovi plivanja - koliko je potrebno da se nauči?


Na samom početku potrebno je da odlučite da to želite, jer tako je 50% posla završeno.Ostali deo usvajanja osećaja plovnosti vašeg tela, disanje u vodi kao I osnove savladavanja minimalno dve tehnike plivanja  je deo procesa I zavisi od same osobe. U proseku u našoj školi plivanja odrasla osoba usvoji osnove plivanja izmđu 8 i 14 treninga.