Adresa
vaše
forme!

Pravila škole plivanja

 1.   Usluge škole plivanja mogu koristiti deca od 3 do 12 godina starosti za koje je roditelj ili staratelj popunio pristupni formular i uplatio članarinu.
 2. Članstvo u školi plivanja reguliše se uplatom na mesečnom nivou.
 3. Uprava škole plivanja Swimgym preuzima obavezu da podatke iz pristupnog formulara koriste jedino za potrebe obaveštavanja roditelja o promotivnim aktivnostima škole.
 4. Datum početka članstva smatra se datum prvog treninga, pre koga mora da se izvrši uplata članstva u celosti.
 5. Članarina škole plivanja plaća se na recepciji objekta ili putem fakture firme koja mora biti uplaćena pre prvog treninga.
 6. Po isteku članstva uplata za produženje članstva može se regulisati prvim ili drugim dolaskom deteta na termin. U slučaju da se prvim ili drugim dolaskom deteta nije izvšila uplata neće se dozvoliti daljе korišćenje usluge.
 7. Škola plivanja odobrava popust na članstvo drugog deteta u iznosu od 20%, isključivo na celokupno mesečno članstvo.
 8. U slučaju sprečenosti deteta prisustvu treninzima, odnosno ako se od 8 termina dete ne pojavi na 50% i više termina, uplatom sledećeg ciklusa od 8 termina, omogućava se nadoknada propuštenih treninga, tokom novog ciklusa, a u terminima koji će biti organizovani vikendom.
 9. Roditelji imaju obavezu da svaki izostanak deteta sa treninga, usmenim ili pismenim putem obaveste trenere minimum 12 sati pre zakazanog termina. Na taj način treneri će biti u mogućnosti da unapred organizuju čas za određen broj dece.
 10. U slučaju nediscipline deteta tokom treninga, škola plivanja ima pravo da donese odluku o prekidu članstva. Odluka se sačinjava u pisanoj formi i dostavlja roditelju ili staratelju koji je potpisnik pristupnog formulara. U takvom slučaju uplaćena članarina se ne vraća.\
 11. Svaki roditelj ili staratelj može otkazati članstvo u svakom trenutku bez mogućnosti povraćaja novca za plaćeno članstvo.
 12. Termini škole plivanja su istaknuti na oglasnoj tabli trening centra.
 13. Škola plivanja će po registraciji deteta, obezbediti detetu adekvatno mesto za odlaganje ličnih stvari i mesto na kom će moći da se presvuče i pripremi za trening.
 14. Trening centar ne snosi bilo kakvu odgovornost za nestanak stvari člana škole plivanja, uključujući i odgovornost za naknadu štete, niti za bilo koju vredniju stvar.
 15. Sve stvari koje se nađu u objektu biće čuvane u trening centru u periodu od 2 (dva) radna dana od dana nalaženja.
 16. Svaki član škole plivanja dužan je da koristi kapu za plivanje kao i adekvatne papuče. Rekviziti za vodene sportove i zabavu na vodi nisu dozvoljeni.
 17. Roditelj ili staratelj deteta koje koristi usluge škole plivanja obavezan je da uredno proveri zdravlje deteta i dejstvo eventualnih lekova koje koristi na mogućnost korišćenja usluga, a pre početka korišćenja usluga škole plivanja. Ukoliko to ne učini ili ukoliko ne prihvati savete svog lekara, postupa isključivo na lični rizik.
 18. Uprava škole plivanja ima pravo da uz prethodnu najavu zatvori sve prostorije ili samo neki njihov deo radi popravke, održavanja ili proširenja kapaciteta, bez novčane nadoknade članovima. U prostoru trening centra nije dozvoljeno fotografisanje osoba ili sadržaja
 19. Korisnici škole plivanja kao i roditelji ili staratelji pridržavaju se pravila javnog reda, bez uznemiravanja drugih članova trening centra i posetilaca.
 20. Roditeljima ili starateljima je zabranjeno zadržavanja u prostorijama neposredno na ulasku na bazen.
 21. Ova PRAVILA ŠKOLE PLIVANJA SWIMGYM su istaknuta na Oglasnoj tabli trening centra.
 22. Upoznavanje sa sadržajem Pravila škole plivanja obaveza je svakog roditelja ili staratelja deteta korisnika ove usluge.