Adresa
vaše
forme!

Naš tim

Matija Silaški 
Koordinator škole plivanja

instruktor plivanja za decu / instruktor plivanja za odrasle / instruktor polindividulanih treninga za decu

Stefan Matić 
Instruktor

instruktor plivanja za decu / instruktor plivanja za odrasle

Zorana Đokić 
Insruktor

instruktor plivanja za decu / instruktor plivanja za odrasle